Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
44
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
Hvis du kommer til at vælge et forkert sprog ved en fejl og fortsætter til næste 
trin, skal du udføre nedenstående handling for at indstille det ønskede sprog.
Hvis der ved en fejl er valgt et forkert sprog
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
2
Brug 4-vejs navigationsknappen (2345) til at vælge 
det ønskede sprog, og tryk på 
4-knappen.
Skærmbilledet [Standardindst.] vises på det valgte sprog.
Hvis skærmbilledet efter trin 2 vises på det forkerte sprog
1
Tryk på 3-knappen.
Indstillingsskærmbilledet annulleres, og kameraet indstilles til 
stillbilledoptagefunktion.
2
Tryk på 3-knappen.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5) to gange.
[W Indstilling]-menuen vises.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Language/
u].
5
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Skærmbilledet [Language/
u] vises.
6
Brug 4-vejs-navigationsknappen (2345) til at 
vælge det ønskede sprog.
7
Tryk på 4-knappen.
Menuen [W Indstilling] vises på det valgte sprog.
Se de følgende sider vedrørende nulstilling af lokalsted, dato og klokkeslæt.
• Følg trinnene i ”Indstilling af International tid” (1s.170) for at ændre lokalsted.
• Følg trinnene i ”Ændring af Dato og klokkeslæt” (1s.168) for at ændre dato 
og tid.