Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
50
2
Gr
undl
æ
gge
nde f
unk
tioner
Brug af funktionsknapperne
1
Tænd/sluk-knap
Anvendes til at tænde og slukke for kameraet (s.40).
2
Udløserknap
Anvendes til at fokusere på motivet, når den trykkes halvt ned i 
stillbilledoptagefunktion (undtagen i funktionerne 3, s og \).
Når den trykkes helt ned, optages et stillbillede (s.65).
Anvendes til at starte og stoppe lydfiloptagelse under lydoptagelse 
(s.161).
3
Zoomknap
Anvendes til at ændre det billedudsnit, som kameraet optager (s.74).
Anvendes til at skifte til menuen [A Optagefunktion], [C Film] eller 
[W Indstilling], når et menuskærmbillede vises.
4
Q
-knap
Anvendes til at skifte til Q-funktion (s.54).
A
-funktion
2
4
5
6
8
9
7
3
1