Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
51
2
Gr
undl
æ
gge
nde f
unk
tioner
5
C
-knap
Starter og stopper videooptagelse (s.111).
6
4-vejs navigationsknap
2
Skifter motorfunktionen (s.85, s.87).
3
Anvendes til at vise udvalget af optagefunktioner (s.67).
4
Anvendes til at skifte flash-funktion (s.90).
5
Anvendes til at skifte fokusfunktion (s.91).
23
Justerer fokus, når fokusfunktionen er sat til \ (s.92).
7
4/W-knap
Anvendes til at skifte mellem de oplysninger, der vises på skærmen 
(s.20).
8
Grøn knap
Skifter til funktionen 9 (Grøn) (s.73).
Indlæser den tildelte funktion (s.109).
9
3-knap
Viser menuen [A Optagefunktion]-menuen (s.55).