Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
52
2
Gr
undl
æ
gge
nde f
unk
tioner
1
Tænd/sluk-knap
Anvendes til at tænde og slukke for kameraet (s.40).
2
Udløserknap
Skifter til A-funktion (s.54).
3
Zoomknap
Tryk mod venstre (f) under enkeltbilledvisning for at skifte til visning 
af fire billeder. Skifter til visning af ni billeder, når den trykkes mod 
venstre igen. Vender tilbage til det foregående display, når den trykkes 
til højre (y) (s.120).
Forstørrer billedet, når den trykkes mod højre (y) under 
enkeltbilledvisning. Vender tilbage til den foregående visning, når den 
trykkes mod venstre (f) (s.127).
Tryk mod venstre (f) under visning af ni billeder for at skifte til 
mappe-eller kalendervisning (s.121).
Tryk mod højre (y) i mappe-/kalendervisning for at skifte til visning af 
ni billeder (s.121).
Justerer lyden under visning af video- og lydfiler eller lydoptagelser 
(s.119, s.161, s.164).
4
Q
-knap
Skifter til A-funktion (s.54).
Q
-funktion
2
4
5
7
8
6
3
1