Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
53
2
Gr
undl
æ
gge
nde f
unk
tioner
5
4-vejs navigationsknap
2
Afspiller og sætter en film- eller lydfil på pause (s.119, 
3
Viser udvalget af visningsfunktioner (s.122).
Stopper en film- eller lydfil under afspilning (s.119, s.161).
45
Viser forrige eller næste billed- eller lydfil under 
enkeltbilledvisning (s.118).
Hurtig visning fremad, hurtig visning tilbage, billede frem, 
billede tilbage, afspilning fremad og tilbage under 
afspilning af film (s.119).
Hurtig visning fremad, hurtig visning tilbage og skift til 
næste indeks under afspilning af lyd (s.161).
2345
  Anvendes til at vælge et billede under visning af fire eller 
ni billeder, en mappe under mappevisning og en dato 
under kalendervisning (s.120, s.121).
Flytter visningsområdet under zoomvisning (s.127).
Anvendes til at flytte billedet, når 
rammekomponeringsfunktionen anvendes (s.147).
6
4/W-knap
Anvendes til at skifte mellem de oplysninger, der vises på skærmen 
Vender tilbage til enkeltbilledvisning under visning af fire eller ni 
billeder eller ved zoomvisning (s.120, s.127).
Anvendes til at skifte til visning af ni billeder fra den valgte mappe i 
mappevisning (s.121).
Anvendes til at skifte til enkeltvis visning af billeder fra den valgte dato 
i kalendervisning (s.121).
7
Grøn/i knap
Anvendes til at skifte fra enkeltvis visning af billeder til 
Slet-skærmbilledet (s.128).
Anvendes til at skifte fra visning af fire billeder/ni billeder til 
skærmbilledet for valg og sletning (s.129).
Anvendes til at skifte fra mappevisning til kalendervisning (s.121).
Anvendes til at skifte fra kalendervisning til mappevisning (s.121).
8
3-knap
Viser menuen [W Indstilling] under enkeltbilledvisning (s.55).
Anvendes til at vende tilbage til enkeltvis visning af billeder i 
skærmbilledet med udvalget af visningsfunktioner (s.122).
Vender tilbage til enkeltbilledvisning under visning af fire eller ni 
billeder eller ved zoomvisning (s.120).
Anvendes til at skifte til visning af ni billeder under mappe- eller 
kalendervisning (s.121).