Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
54
2
Gr
undl
æ
gge
nde f
unk
tioner
I denne brugervejledning kaldes optagefunktionen, f.eks. til optagelse af 
stillbilleder, ”A-funktion” (optagefunktionen). Visningsfunktionen, f.eks. 
til visning af optagne billeder på skærmen, kaldes ”Q-funktion” 
(visningsfunktion). I funktionen Q kan du udføre enkel redigering på de 
billeder, der er optaget.
Følg nedenstående fremgangsmåde for at skifte mellem A-funktion og 
Q
-funktion.
1
Tryk på Q-knappen.
Kameraet skifter til 
Q
-funktion.
1
Tryk Q-knappen eller udløserknappen halvt ned.
Kameraet skifter til 
A
-funktion.
Skift mellem funktionen A og funktionen Q
Skift fra A-funktion til Q-funktion
Skift fra Q-funktion til A-funktion
Visning af data, der er lagret i den indbyggede hukommelse
Når du sætter et SD-hukommelseskort i kameraet, vises billeder, 
videooptagelser og lydfiler, der er lagret på SD-hukommelseskortet.
Hvis du vil have vist billeder, videooptagelser og lydfiler, der er lagret i 
den indbyggede hukommelse, skal du først slukke kameraet og 
derefter tage SD-hukommelseskortet ud, før du fortsætter.
Sørg for, at kameraet er slukket, før SD-hukommelseskortet sættes i 
eller tages ud.