Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
55
2
Gr
undl
æ
gge
nde f
unk
tioner
Indstilling af kamerafunktioner
Hvis du vil ændre kameraindstillingerne, skal du trykke på 
3-knappen for at få vist menuskærmbillederne. Funktioner til 
visning/afspilning og redigering af billeder og lydfiler indlæses fra 
udvalget af visningsfunktioner (s.122).
Kameraet har tre forskellige menuer: [A Optagefunktion], [C Film] og 
[W Indstilling].
Tryk på 3-knappen i A-funktion for at få vist 
[A Optagefunktion]-menuen. Tryk på 3-knappen i Q-funktion for 
at få vist [W Indstilling]-menuen.
Brug 4-vejs-navigationsknappen (45) eller zoomknappen til at skifte 
mellem menuerne.
Brug af menuer
Tilgængelige knapfunktioner vises på skærmen, når menuerne 
anvendes (s.26).
Optagefunktion 1 / 3
MENU
Afslut
EV-korrektion
Optaget pixels
Hvidbalance
Autolysmåling
Lysfølsomhed
Fokusområde
AWB
Auto
0.0
Indstilling
Lyd
Datoindstilling
01/01/2011
Internat. tid
Dansk
Mappenavn
Dato
USB-forbindelse MSC
MENU
Afslut
1 / 3
Film
1 / 1
MENU
Optaget pixels
Afslut
Movie SR