Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
56
2
Gr
undl
æ
gge
nde f
unk
tioner
(Eksempel) Sådan indstilles [Fokusområde] i 
[
A Optagefunktion]-menuen
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Tryk på 4-vejs-
navigationsknappen (
3).
Rammen flyttes til [Optaget pixels].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) to gange.
Rammen flyttes til [Fokusområde].
4
Tryk på 4-vejs-
navigationsknappen (
5).
Der vises en rullemenu, som kun indeholder 
de punkter, der kan vælges med de aktuelle 
kameraindstillinger.
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at ændre indstillingen.
Fokusområdet ændres, hver gang du 
trykker på 4-vejs-navigationsknappen 
(23).
6
Tryk på 4-knappen eller 4-vejs-navigationsknappen 
(
4).
Indstillingen gemmes, og herefter er kameraet klar til at indstille de 
øvrige funktioner. 
Tryk på 3-knappen for at afslutte indstillingerne.
Se nedenstående alternative muligheder for trin 6, hvis du vil foretage 
andre handlinger.
Optagefunktion 1 / 3
MENU
Afslut
EV-korrektion
Optaget pixels
Hvidbalance
Autolysmåling
Lysfølsomhed
Fokusområde
AWB
Auto
0.0
Optagefunktion 1 / 3
MENU
Afslut
EV-korrektion
Optaget pixels
Hvidbalance
Autolysmåling
Fokusområde
AWB
0.0
Lysfølsomhed
Auto
Optagefunktion 1 / 3
MENU
Annul.
OK
OK
EV-korrektion
Optaget pixels
Hvidbalance
Autolysmåling
Lysfølsomhed
Fokusområde
AWB
0.0