Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
57
2
Gr
undl
æ
gge
nde f
unk
tioner
6
Tryk udløserknappen halvt ned.
Indstillingen gemmes, og kameraet vender tilbage til optagestatus.
Når udløserknappen trykkes helt ned, tages billedet.
6
Tryk på Q-knappen.
Når [A Optagefunktion]-menuen vises i A-funktion, gemmes 
indstillingen, og kameraet vender tilbage til visningsstatus.
6
Tryk på 3-knappen.
Ændringerne annulleres, og skærmen, der er vist i trin 3, vises igen.
Sådan gemmer du indstillingen og begynder at tage billeder
Når [W Indstilling]-menuen vises i Q-funktion, kan du skifte til 
A
-funktion ved at trykke på Q-knappen.
For at gemme indstillingen og begynde at vise billeder
For at annullere ændringerne og fortsætte med at anvende 
menuen
3-knapfunktionerne varierer afhængigt af skærmbilledet. Se 
funktionsguiden.
 Afslut
Anvendes til at forlade menuen og vende tilbage til 
det oprindelige skærmbillede.
Anvendes til at vende tilbage til det forrige 
skærmbillede med den aktuelle indstilling.
 Annul.
Anvendes til at annullere den aktuelle indstilling, 
forlade menuen og vende tilbage til det forrige 
skærmbillede.
MENU
MENU
MENU