Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
60
2
Gr
undl
æ
gge
nde f
unk
tioner
[W Indstilling]-menu
Menupunkt
Beskrivelse
Side
Lyd
Anvendes til justering af funktionslydstyrken og 
afspilningslydstyrken samt til indstilling af lydtype for 
opstartslyd, lukkerlyd, funktionslyde og selvudløserlyd
Datoindstilling
Anvendes til indstilling af dato og klokkeslæt
Internat. tid
Anvendes til indstilling af lokalsted og rejsemål
Language/
u
 
(sprog)
Anvendes til at ændre det sprog, som menuer og 
meddelelser vises på
Mappenavn
Anvendes til at vælge, hvordan der tildeles navne til 
mapper til lagring af billeder og lydfiler
USB-forbindelse
Anvendes til at indstille USB-forbindelsesfunktionen 
(MSC eller PTP), når der er tilsluttet til en computer via 
USB-kabel
Video ud
Anvendes til at indstille AV-udgangsformatet
Lysstyrkeniveau
Anvendes til ændring af lysstyrken på skærmen
Batterisparer
Anvendes til at vælge det tidsrum, der skal forløbe, 
inden kameraet går i batterisparefunktionen
Autoslukfunktion
Anvendes til at indstille den tid, der går, før kameraet 
slukkes automatisk
Nulstilling
Anvendes til at nulstille indstillinger til standard
Slet alle
Anvendes til at slette alle gemte billed- og lydfiler på 
en gang
Pixelsammensætning Anvendes til at sammensætte og korrigere for defekte 
pixel på CCD-sensoren
Formater
Anvendes til formatering af et SD-hukommelseskort
Film
1 / 1
MENU
Optaget pixels
Afslut
Movie SR