Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
64
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Optagelse af stillbilleder
Optio S1 har et stort antal optagefunktioner og funktioner, der passer til 
næsten alle motiver og områder. Dette kapitel beskriver, hvordan man 
tager billeder med de mest anvendte standardindstillinger 
(fabriksstandardindstillinger).
1
Tryk på tænd/sluk-knappen. 
Kameraet tændes i ”stillbilledoptagefunktionen”.
2
Kontrollér motivet og 
optagedataene på skærmen.
Fokusrammen i midten af skærmen angiver 
den automatiske autofokuszone.
Når kameraet genkender en persons 
ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og 
ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
Du kan ændre billedudsnittet ved at trykke 
på zoomknappen (s.74).
Højre
(x) Forstørrer motivet.
Venstre (w) Udvider det billedudsnit, 
som kameraet optager.
Optagelse af billeder
Udløserknap
Zoomknap
4-vejs-
navigationsknap
4-knap
Grøn knap
Tænd/sluk-knap
14:25
14:25
14:25
38
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
Fokusramme
14:25
14:25
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
38
14:25
Ansigtsgenkendelses-
ramme