Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
65
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
3
Tryk udløserknappen halvt ned.
Fokusrammen 
(eller ansigtsgenkendelsesrammen) på 
skærmen skifter til grøn, når kameraet 
fokuserer på et motiv med den korrekte 
afstand.
4
Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages. 
Flashen affyres automatisk afhængig af lysbetingelserne.
Billedet vises på skærmen (Øjeblik. visning: s.67) og gemmes på 
SD-hukommelseskortet eller i den indbyggede hukommelse.
Tryk på den grønne knap for at skifte til 9-funktionen (grøn), hvor 
kameraet automatisk indstiller alle optagefunktionerne (s.73).
F4.6
F4.6
1/250
1/250
F4.6
1/250
14:25
14:25
14:25
38
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011