Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
66
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Udløserknappen virker i to trin på følgende måde.
Tryk halvt ned
Dette refererer til at trykke udløserknappen forsigtigt ned til første stilling. 
Det låser fokusindstilling og eksponering. Den grønne fokusramme vises 
på skærmen, når udløserknappen trykkes halvt ned, og motivet er i 
fokus. Hvis motivet er ude af fokus, vises den hvide fokusramme.
Tryk helt ned
Dette refererer til at trykke udløserknappen helt ned. Det medfører, at 
der tages et billede.
Brug af udløserknappen
Dårlige fokuseringsforhold
Kameraet kan muligvis ikke fokusere under følgende forhold. I disse tilfælde 
skal du fokusere på et objekt, som er i samme afstand som motivet (ved at 
trykke udløserknappen halvt ned og holde den nede), og derefter rette kameraet 
mod motivet og trykke udløserknappen helt ned.
• Motiver, der mangler kontrast, såsom en blå himmel eller en hvid væg
• Mørke steder eller genstande og forhold, som forhindrer reflektering af lys
• Vandrette linjer eller detaljerede mønstre
• Genstande i hurtig bevægelse
• Når et motiv befinder sig i forgrunden og et andet i baggrunden på 
billedudsnittet
• Stærkt reflekteret lys eller stærk baggrundsbelysning (meget lys baggrund)
Ikke trykket ned Trykket halvt ned
(første position)
Trykket helt ned
(anden position)