Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
67
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Billedet vises på skærmen i ét sekund (Øjeblikkelig visning), umiddelbart 
efter at det er taget. Hvis kameraet registrerer, at motivet har lukkede 
øjne, når funktionen Ansigtsregistrering (s.69) er aktiveret, vises 
meddelelsen [Der er reg. lukkede øjne] i 3 sekunder (Blink detektor).
Optio S1 er udstyret med en lang række optagefunktioner, der giver dig 
mulighed for at tage billeder i forskellige situationer blot ved at vælge den 
rette funktion til den aktuelle situation fra udvalget af optagefunktioner.
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i A-funktionen.
Udvalget af optagefunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge en 
optagefunktion.
Når der vælges et ikon i udvalget af 
optagefunktioner, vises en guide til den 
valgte optagefunktion.
3
Tryk på 4-knappen.
Optagefunktionen fastlægges, og kameraet 
vender tilbage til optageskærmbilledet.
Øjeblikkelig visning og Blink detektor
• Når funktionen Ansigtsgenkendelse ikke anvendes, er Blink detektor 
heller ikke aktiv. Selvom motivers ansigter genkendes, fungerer Blink 
detektor muligvis ikke afhængig af betingelserne for de genkendte 
ansigter.
• Du kan også deaktivere funktionen Blink detektor (s.102).
Indstilling af optagefunktion
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
OK
Annul.
Optagelse af landskabs-
billeder. Forstærk. Farver
af himmel og løv
Landskab
Landskab
1 / 2
1 / 2
38
38
38
14:25
14:25
14:25
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011