Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
5
3. Hold små tilbehørsdele som f.eks. batteriet eller SD-hukommelseskortet 
uden for børns rækkevidde, så risikoen for, at sådanne dele sluges, 
undgås. Søg omgående læge, hvis en tilbehørsdel sluges.
• Husk også servicebeviset Worldwide Service Network, når du rejser i 
udlandet. Hvis der opstår problemer med kameraet, mens du er i udlandet, 
vil dette bevis være nyttigt.
• Når kameraet ikke har været anvendt i lang tid, bør du altid afprøve det for 
at sikre dig, at det stadig fungerer korrekt, især før du tager vigtige billeder 
(f.eks. ved et bryllup eller på en rejse). Korrekt optagelse kan ikke 
garanteres, hvis optagelse, visning eller dataoverførsel til en computer 
osv. ikke er mulig pga. en fejl i dit kamera eller lagermedie (SD-
hukommelseskort) osv.
• Hvis batteriet opbevares fuldt opladet, kan det nedsætte batteriets ydelse. 
Undgå at opbevare batteriet ved høje temperaturer.
• Hvis batteriet efterlades i kameraet, og kameraet ikke bruges i længere tid, 
aflades batteriet for meget, og batteriets levetid forkortes.
• Det anbefales at oplade batteriet den dag, det skal bruges, eller dagen før.
• Kameraet må ikke udsættes for høje temperaturer eller høj luftfugtighed. 
Lad ikke kameraet ligge i et køretøj, da temperaturen kan blive meget høj.
• Udsæt ikke kameraet for stærke vibrationer, stød eller tryk. Beskyt 
kameraet under transport.
• Kameraet kan anvendes ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.
• Skærmen kan blive sort ved høje temperaturer, men bliver atter normal, 
når temperaturen falder til det normale niveau.
• Skærmen kan reagere langsomt, når den udsættes for lave temperaturer. 
Denne reaktion er normal for flydende krystaller og er ikke en fejlfunktion.
Forsigtighed under brug
Inden kameraet anvendes
Om batteriet
Forholdsregler, når du bærer og anvender kameraet