Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
69
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
* Ud over de herover anførte funktioner er 9-funktionen (grøn) (s.73) og 
Lydoptagelse (s.160) også tilgængelige.
Med Optio S1 er funktionen 
Ansigtsgenkendelse tilgængelig ved alle 
optagefunktioner.
Når kameraet genkender en persons ansigt i 
motivet, viser funktionen Ansigtsgenkendelse 
en gul ansigtsregistreringsramme omkring 
ansigtet på skærmen, indstiller fokus 
(Ansigtsgenkendelse AF) og kompenserer 
eksponeringen (Ansigtsgenkendelse AE).
Hvis motivet i ansigtsgenkendelsesrammen 
bevæger sig, flytter rammen sig også og ændrer 
selv størrelsen, efterhånden som den sporer ansigtet.
o
Miniaturefilter
Anvendes til at tage et billede, hvor motivet 
ligner et miniaturemotiv.
p
HDR-filter
Anvendes til at tage et billede med en 
HDR-lignende effekt.
• I alle andre optagefunktioner end R, A, 
c og N indstilles de 
optimale indstillinger for farvemætning, kontrast, skarphed, 
hvidbalance osv. automatisk for den valgte funktion.
• Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige eller fungerer muligvis 
ikke fuldt ud afhængig af den valgte optagefunktion. Se ”Tilgængelige 
funktioner for hver optagefunktion” (s.198
) for at få yderligere 
oplysninger.
Brug af funktionen Ansigtsgenkendelse
Optagefunktion
Beskrivelse
Side
14:25
14:25
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
38
14:25
Ansigtsgenkendelses-
ramme