Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
70
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Funktionen Ansigtsgenkendelse kan genkende 
op til 16 personers ansigter. Hvis den 
genkender flere ansigter, viser kameraet en gul 
ramme over det primære ansigt og en eller flere 
hvide rammer over det andet/andre ansigt(er).
Standardindstillingen er [Tændt]. Du kan skifte 
til funktionen Smile Capture, som automatisk 
udløser lukkeren, når motivet smiler. Se under 
”Indstillingsskift i funktionen 
Ansigtsgenkendelse” (s.102) f
or nærmere 
oplysninger.
14:25
14:25
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
38
14:25
Når mange ansigter 
genkendes
Hovedramme
Hvid 
ramme