Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
71
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
I funktionen 
b (Autobilledfunktion) vælger kameraet automatisk den 
bedste funktion afhængig af situation og motiv.
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i A-funktionen.
Udvalget af optagefunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (2345) til at vælge 
b.
3
Tryk på 4-knappen.
Funktionen 
b vælges, og kameraet 
vender tilbage til optagestatus.
Når kameraet genkender en persons 
ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og 
ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
4
Tryk udløserknappen halvt ned.
Den valgte optagefunktion vises øverst til venstre på skærmen.
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på 
motivet i den korrekte afstand.
5
Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages.
Automatisk billedoptagelse (Autobilledfunktion)
Normal
Natoptagelse
Landskab
Portræt
Natportræt
Blomster
Stearinlys
Himmelblå
Portræt×Himmelblå
Portæt×Baggrunds-
belysning
Solnedgang
Portræt×Solnedgang
Gruppefoto
Tekst
14:25
14:25
14:25
38
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011