Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
72
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
I funktionen R indstiller kameraet automatisk lukkertiden og blænden til 
optagelse af stillbilleder. Du kan dog ændre andre indstillinger for visse 
funktioner såsom flash-funktion eller antal optagepixel.
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i A-funktionen.
Udvalget af optagefunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (2345) til at vælge 
R.
3
Tryk på 4-knappen.
Funktionen R vælges, og kameraet vender 
tilbage til optagestatus.
Når kameraet genkender en persons 
ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og 
ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
4
Ændr indstillinger efter behov.
Vejledning i, hvordan funktionerne indstilles, findes i afsnittet 
”Indstilling af optagefunktioner” (s.90 - s.110).
Følgende begrænsninger gælder i funktionen 
b:
• [Ansigtsgenkend.] kan ikke indstilles til [Slukket].
• Indstilling af fokusområde er fastsat til J (Mange).
• Funktionen 
 (Blomster) kan ikke vælges, når du bruger digital 
zoom eller intelligent zoom.
• Hvis funktionen 
 (Natoptagelse) vælges, mens flash-funktionen er 
indstillet til , (Auto) eller c (Auto+røde øjne-red.), skifter 
flash-funktionen automatisk til a (Flash slukket).
• Hvis funktionen 
 (Natportræt) vælges, mens flash-funktionen er 
indstillet til , (Auto), skifter flash-funktionen automatisk til d 
(Flash+røde øjne-red.), når kameraet genkender et ansigt og 
registrerer, at der er behov for flash.
Sådan optages billeder med brugertilpassede 
indstillinger (Programfunktion)
38
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
14:25
14:25
14:25