Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
73
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
5
Tryk udløserknappen halvt ned.
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på 
motivet i den korrekte afstand.
6
Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages.
I 9-funktion (grøn) kan du let tage billeder med standardindstillinger 
uanset indstilling i [A Optagefunktion]-menuen.
Indstillingerne i 9-funktionen er som vist herunder.
1
Tryk på den grønne knap i 
A
-funktionen.
Kameraet skifter til funktionen 9.
Tryk på den grønne knap igen for at 
vende tilbage til den status, kameraet 
befandt sig i, før funktionen 
9 blev 
aktiveret.
Når kameraet genkender en persons ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
Optagelse af billeder i den grundlæggende 
funktion (Grøn funktion)
Flash-funktion
, (Auto)
Highlightkorrektion
P
 (Fra)
Motorfunktion
9
 (Normal)
Skyggekorrektion
P
 (Fra)
Fokusfunktion
= (Normal)
Shake Reduction
O
 (Til)
Informations
display
Normal
Ansigtsgenkendelse Til
Optaget pixels
g
 (4288×3216)
Blink detektor
O
 (Til)
Hvidbalance
F
 (Auto)
Digital zoom
O
 (Til)
Fokusområde
J
 (multi)
Øjeblikkelig visning O (Til)
Autolysmåling
L
 (Multisegment
måling)
Skarphed
G
 (Normal)
Mætning
G
 (Normal)
Lysfølsomhed
Auto
Kontrast
G
 (Normal)
EV-korrektion
±0.0
Indsæt dato
Fra
38
38
38