Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
74
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
2
Tryk udløserknappen halvt ned.
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på 
motivet i den korrekte afstand.
3
Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages.
Du kan ændre billedudsnittet ved hjælp af zoomknappen.
1
Tryk på den grønne knap i 
A
-funktionen.
Højre
(x)
Forstørrer motivet.
Venstre (w) Udvider det billedudsnit, 
som kameraet optager.
Når du fortsætter med at trykke knappen til 
højre (x), skifter kameraet automatisk fra 
optisk zoom til Intelligent zoom.
Når du slipper knappen og trykker igen, 
skifter kameraet til Digital Zoom.
Zoombjælken vises på følgende måde.
• 9-funktionen er kun tilgængelig, når den er tildelt den grønne knap i 
[Grøn knap] i [A Optagefunktion]-menuen (s.109). 9-funktionen er 
som standard tildelt den grønne knap.
• I funktionen 9 kan du ikke ændre de oplysninger, der vises på 
skærmen, ved at trykke på knappen 4/W.
• Når du trykker på 3-knappen i 9-funktion, vises 
[W Indstilling]-menuen. Menuerne [A Optagefunktion] og [C Film] 
kan ikke vises.
• Hvis kameraet slukkes i funktionen 9, tændes det igen i funktionen 
9
, næste gang du trykker på tænd/sluk-knappen.
Brug af zoom
38
38
38
33.5 x
33.5 x
33.5 x
0.9 m-
0.9 m-
0.9 m-
Zoombjælke
Zoomforhold
Fokusområde
(kun under zoom)