Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
75
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
*1 Du kan zoome ind til maks. 5x optisk zoom.
*2 Det intelligente zoomområde varierer afhængigt af antal 
optagepixel. Se følgende tabel.
Optagepixel og maksimalt zoomforhold
Den digitale zoomfunktion er som standard indstillet til O (Til). Hvis du 
vil tage billeder med optisk zoom og intelligent zoom, skal du indstille 
den digitale zoomfunktion til P (Fra).
Optaget pixels
Intelligent zoom
Digital zoom
g
Ikke tilgængelig (kun 5× optisk zoom)
Svarer til ca. 33,5×
l
/i
Ikke tilgængelig (kun 5× optisk zoom)
6
Ca. 7,0×
h
Ca. 11,2×
m
Ca. 33,5× 
(Samme som
 
Digital zoom)
• Det anbefales, at du anvender et stativ for at forhindre 
kamerarystelser, når der tages billeder med højt zoomforhold.
• Billeder, der tages i det digitale zoomområde, bliver mere kornede end 
billeder, der tages i det optiske zoomområde.
• Intelligent zoom er ikke tilgængelig under de følgende betingelser:
- Når antal optagepixel er indstillet til g/l/i 
(5× optisk zoom er tilgængelig)
- I funktionen 
c (Digital SR)
- Når lysfølsomheden er indstillet til 3200 eller 6400
• Et billede, der er forstørret med intelligent zoom, kan se grovkornet ud 
på skærmen. Det påvirker ikke kvaliteten af det optagne billede.
• Kun Digital zoom er tilgængelig, når der optages en film.
• Fokusområdet vises ikke, når fokusfunktionen er indstillet til 3/s, 
eller optagefunktionen er indstillet til S (Fyrværkeri), eller når der 
optages en film.
Indstilling af Digital zoom
Zoom ind med høj 
billedkvalitet.
Zoom ind med en vis 
forringelse af billedkvaliteten.
Optisk zoomområde
*1
Intelligent 
zoomområde
*2
Digitalt 
zoomområde