Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
76
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Digital Zoom].
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge O eller P.
O
Bruger digital zoom
P
 
Bruger kun optisk og intelligent 
zoom
4
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Du kan vælge en optagefunktion, der er velegnet til billedoptagelser i 
mørke, såsom nattescener.
Optagelse af billeder i mørke omgivelser (funktionerne 
Natoptagelse/Natportræt/Digital SR/Fyrværkeri/
Stearinlys)
A
Natoptagelse
Til natoptagelser. Brug af stativ eller lignende 
anbefales.
B
Natportræt
Til optagelse af personer om natten. Brug af stativ eller 
lignende anbefales.
Hvis funktionen Ansigtsregistrering er aktiveret, når 
flash-funktionen er indstillet til , (Auto), skifter flash-
funktionen automatisk til d (Flash+røde øjne-red.).
c
Digital SR
Højere lysfølsomhed reducerer sløring. 
Lysfølsomheden indstilles automatisk til [Auto], og antal 
optagepixel er fastsat til f (2592×1944).
S
Fyrværkeri
Til optagelse af fyrværkeri. Brug af stativ eller lignende 
anbefales. Lukkertiden er fastsat til 4 sek. og 
lysfølsomheden er fastsat til minimumsværdien.
U
Stearinlys
Til optagelse af scenarier med stearinlys.
Optagefunktion 2 / 3
Øjeblik. visning
MENU
Afslut
Shake Reduction
Ansigtsgenkend. Tændt
Digital zoom
D-omr. Indstil.
Blink detektor