Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
77
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i A-funktionen.
Udvalget af optagefunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (2345) for at vælge 
AB
cS eller U.
3
Tryk på 4-knappen.
Funktionen A, B, 
c, S eller U vælges, og kameraet vender 
tilbage til optagestatus.
Når kameraet genkender en persons ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
4
Tryk udløserknappen halvt ned.
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på 
motivet i den korrekte afstand.
5
Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages.
Funktionerne c (Portræt) og d (Naturlig hudtone) er velegnede til 
fotografering af personer. [Ansigtsgenkend.] (s.69) indstilles automatisk 
til [Tændt] i hver optagefunktion, hvilket gør det lettere at fremhæve 
motivets ansigt, når der tages billeder.
• Lukkerhastigheden plejer at være lidt langsommere, når der laves 
natoptagelser.
• Indstil [Shake Reduction] (s.104) til O (Tændt), eller brug et stativ og/
eller selvudløserfunktionen (s.85), for at undgå kamerarystelser.
Fotografering af personer (Portræt/Naturlig 
hudtone)
c
Portræt
Optagelse af portrætter. Gengiver en naturlig og lys 
hudtone.
d
Naturlig hudtone
Til optagelse af personer. Forbedrer hudtonen og 
nedtoner rødme.