Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
6
• Pludselige temperaturudsving vil forårsage kondensdannelse inden i og 
uden på kameraet. Læg kameraet i en taske eller en plastikpose, og tag 
det frem igen, når temperaturforskellen mellem kameraet og omgivelserne 
er udlignet.
• Undgå at udsætte kameraet for snavs, mudder, sand, støv, vand, giftige 
gasser eller salt, da dette kan medføre kameradefekt. Tør regn eller 
vanddråber af kameraet.
• Tryk ikke hårdt på skærmen, da dette kan medføre beskadigelse eller 
funktionsfejl.
• Pas på ikke at have kameraet i baglommen, når du sætter dig ned, da dette 
kan beskadige kameraet eller skærmen.
• Pas på, at du ikke overspænder skruen til stativet, når du bruger et stativ.
• Objektivet på dette kamera kan ikke udskiftes. Objektivet kan ikke 
afmonteres.
• Rengør aldrig kameraet med organiske opløsningsmidler som f.eks. 
fortynder, alkohol eller rensebenzin.
• Anvend en objektivbørste til at fjerne støv på objektivet. Anvend aldrig en 
spray, da den kan beskadige linsen.
• Opbevar ikke kameraet sammen med konserveringsmidler eller 
kemikalier. Opbevaring under høje temperaturer eller høj luftfugtighed kan 
forårsage mugdannelse. Tag kameraet ud af etuiet, og opbevar det på et 
tørt sted med god udluftning.
• Det anbefales, at kameraet indleveres til regelmæssige eftersyn hvert eller 
hvert andet år, for at sikre at det til stadighed fungerer optimalt.
• Yderligere oplysninger om SD-hukommelseskort findes i ”Forholdsregler 
• Bemærk, at sletning af billeder eller lydfiler eller formatering af SD-
hukommelseskort eller den indbyggede hukommelse ikke sletter de 
oprindelige data fuldstændigt. Slettede filer kan sommetider gendannes 
vha. almindeligt tilgængelig software. Det er brugerens ansvar at sikre 
fortroligheden af disse data.
Rengøring af kameraet
Opbevaring af kameraet
Andre forholdsregler