Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
78
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i A-funktionen.
Udvalget af optagefunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (2345) til at vælge 
c
 eller d.
3
Tryk på 4-knappen.
Funktionen c eller d vælges, og kameraet 
vender tilbage til optagestatus.
Når kameraet genkender en persons 
ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og 
ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
4
Tryk udløserknappen halvt ned.
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på 
motivet i den korrekte afstand.
5
Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages.
Funktionen R (Børn) er egnet til at tage billeder af børn i bevægelse. 
Den gengiver også en naturlig og lys hudtone. [Ansigtsgenkend.] (s.69) 
indstilles automatisk til [Tændt] i denne funktion, hvilket gør det lettere at 
fremhæve motivets ansigt, når der tages billeder.
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i A-funktionen. 
Udvalget af optagefunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (2345) til at vælge 
R
.
Sådan tager du billeder af børn (funktionen Børn)
14:25
14:25
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
38
14:25