Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
79
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
3
Tryk på 4-knappen.
Funktionen R vælges, og kameraet vender 
tilbage til optagestatus. Kameraet sporer 
motivet og bliver ved med at fokusere på det.
Når kameraet genkender en persons 
ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og 
ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
4
Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages.
Brug funktionen Y (Kæledyr) til at holde kæledyr i bevægelse i fokus og 
fange farven i kæledyrets pels, når du tager et billede. Vælg det symbol, 
der passer bedst til farven på dit kæledyr (sort, hvid eller midt imellem).
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i A-funktionen.
Udvalget af optagefunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (2345) til at vælge 
Y
.
3
Tryk på 4-knappen.
Y
-funktionsvalgsskærmen vises.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge Y
Z
Za
b
 
eller b.
Der er to typer ikoner: et hunde- og et 
katteikon. Det har ingen betydning for det 
færdige billede, om du vælger hunde- eller 
katteikonet, så vælg det ikon, du 
foretrækker.
Vælg det ikon (hvid, grå eller sort), hvis tone passer bedst til kæledyrets 
hud eller pels.
Når [Fokusområde] (s.93) er indstillet til J (multi) eller K (spot), kan 
fokus låses ved at trykke udløserknappen halvt ned.
Kæledyrsoptagelser (Funktionen Kæledyr)
38
38
38
14:25
14:25
14:25
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.