Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
80
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
5
Tryk på 4-knappen.
Det valgte ikon vises, og kameraet vender 
tilbage til optagestatus. Kameraet sporer 
motivet og bliver ved med at fokusere på det.
Når kameraet genkender en persons ansigt, 
aktiveres funktionen Ansigtsgenkendelse, og 
ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
6
Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages.
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i A-funktionen.
Udvalget af optagefunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (2345) til at vælge 
\ eller Q.
3
Tryk på 4-knappen.
Funktionen \ eller Q vælges, og 
kameraet vender tilbage til optagestatus. I 
funktionen \ sporer kameraet motivet og 
bliver ved med at fokusere på det.
Når kameraet genkender en persons 
ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og 
ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
Når [Fokusområde] (s.93) er indstillet til J (multi) eller K (spot), kan 
fokus låses ved at trykke udløserknappen halvt ned.
Fotografering af sports- og fritidsaktiviteter 
(funktionen Sport/Surf & Sne)
\
Sport
Til et motiv i hurtig bevægelse. Sporer motivet indtil billedet er 
taget.
Q
Surf & sne
Til lyse billeder, f.eks. sand og sne. Måler lyse scenarier 
nøjagtigt.
38
38
38
14:25
14:25
14:25
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
38
38
38
14:25
14:25
14:25
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011