Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
81
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
4
Tryk udløserknappen halvt ned.
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på 
motivet i den korrekte afstand.
5
Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages.
I N-funktionen (Rammekomponering) kan du tage billeder med de 
rammer, der er gemt i kameraet.
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i A-funktionen.
Udvalget af optagefunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (2345) til at vælge 
N
.
3
Tryk på 4-knappen.
Der vises 9 billeder i skærmbilledet til valg af ramme.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge det billede, 
du ønsker at anvende.
5
Tryk zoomknappen til højre (y).
Den valgte ramme vises i enkeltvis visning.
Du kan vælge en anden ramme under anvendelse af nedenstående 
funktioner.
Når [Fokusområde] (s.93) er indstillet til J (multi) eller K (spot) i 
funktionen \, kan fokus låses ved at trykke udløserknappen halvt ned.
Indramning af dine billeder 
(Rammekomponering)
OK
OK
OK
OK