Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
82
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
6
Tryk på 4-knappen.
Det omrammede billede vises på skærmen.
Når kameraet genkender en persons 
ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og 
ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
7
Tryk udløserknappen halvt ned.
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på 
motivet i den korrekte afstand.
8
Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages.
Funktionen B (Fest) er velegnet til optagelse af indendørsbilleder, som 
f.eks. billeder til fester.
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i A-funktionen.
Udvalget af optagefunktioner vises.
4-vejs-navigationsknap 
(45)
Tryk for at vælge en anden ramme.
Zoomknap til venstre (f)
Vender tilbage til visning af 9 billeder i 
skærmbilledet til valg af ramme, så du kan vælge 
en anden ramme på samme måde som i trin 4.
• Antal optagepixel er fastsat til h (2048×1536).
• Der kan ikke tilføjes rammer til film.
• Kameraet er fra fabrikkens side udstyret med tre standardrammer. 
Disse rammer slettes ikke, selvom den indbyggede hukommelse 
formateres.
• Den cd-rom (S-SW116), der følger med kameraet, indeholder 90 
ekstra rammer. Du kan gemme rammerne i den indbyggede 
hukommelse ved at kopiere filerne fra cd-rom'en (s.149).
Optagelse af indendørsbilleder (Funktionen Fest)
38
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
14:25
14:25
14:25