Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
83
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (2345) til at vælge 
B
.
3
Tryk på 4-knappen.
Funktionen B vælges, og kameraet vender tilbage til optagestatus.
Når kameraet genkender en persons ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
4
Tryk udløserknappen halvt ned.
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på 
motivet i den korrekte afstand.
5
Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages.
Med funktionen c (Tekst) kan du tage klare billeder af trykt tekst. Det er 
nyttigt, hvis du ønsker at tage en digital kopi af et vigtigt dokument eller 
forbedre læsbarheden af meget små bogstaver.
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i A-funktionen.
Udvalget af optagefunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (2345) til at vælge 
c
.
Billeder af tekst (Funktionen Tekst)
c
Farve
Bevarer tekstens oprindelige farve.
d
Negativ farve
Inverterer tekstens farve.
c
Sort/hvid
Ændrer tekstens farve til sort og hvid.
d
Negativ s/h
Ændrer tekstens farve til inverteret sort og hvid.