Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
84
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
3
Tryk på 4-knappen.
Funktionsvalgskærmen c vises.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
c
d
c
 eller d.
5
Tryk på 4-knappen.
Det valgte ikon vises, og kameraet vender 
tilbage til optagestatus.
Når kameraet genkender en persons 
ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og 
ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
6
Tryk udløserknappen halvt ned.
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på 
motivet i den korrekte afstand.
7
Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages.
I funktionen o (Miniaturefilter)/p (HDR-filter) kan du tage 
imponerende billeder med det valgte filter.
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i A-funktionen.
Udvalget af optagefunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (2345) til at vælge 
o
 eller p.
Optagelse af billeder med miniature-/HDR-filter
o
 Miniaturefilter
Anvendes til at tage et billede, hvor motivet ligner et 
miniaturemotiv. Antal optagepixel er fastsat til f 
(2592×1944).
p
HDR-filter
Anvendes til at tage et billede med en HDR-lignende effekt.
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
38
38
38
14:25
14:25
14:25
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011