Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
85
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
3
Tryk på 4-knappen.
Når funktionen o vælges, vises skærmbilledet til valg af det 
område, der skal sløres.
Fortsæt til trin 6, hvis funktionen p vælges.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge en indstilling.
5
Tryk på 4-knappen.
Funktionen o eller p vælges, og 
kameraet vender tilbage til optagestatus.
Når kameraet genkender en persons 
ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og 
ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
6
Tryk udløserknappen halvt ned.
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på 
motivet i den korrekte afstand.
7
Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages.
I selvudløserfunktionen tages billedet ti eller to sekunder efter, at der er 
trykket på udløserknappen.
Stabiliser kameraet med et stativ eller anden støtte, når der tages 
billeder med selvudløseren.
Der fokuseres på den nederste del af 
billedet, og den øverste del sløres.
Der fokuseres på den midterste del af 
billedet, og den øverste og den 
nederste del sløres.
Der fokuseres på den øverste del af 
billedet, og den nederste del sløres.
Billedbehandling ved brug af miniature-/HDR-filter 1 s.141
Brug af kameraets selvudløser
Vælg område til sløring
Vælg område til sløring
OK
MENU
OK
OK
Annul.
Annul.
Vælg område til sløring
OK
Annul.
38
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
14:25
14:25
14:25