Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
87
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
I disse funktioner tages der billeder, så længe udløserknappen holdes 
nede.
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (2) i A-funktionen.
Skærmbilledet [Motorfunktion] vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge j eller q, og 
tryk på 
4-knappen.
Kameraet er nu klar til at tage en billedserie.
3
Tryk udløserknappen halvt ned.
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på 
motivet i den korrekte afstand.
4
Tryk udløserknappen helt ned.
Der tages billeder, så længe udløserknappen holdes nede.
Optagelse af en billedserie 
(Serieoptagelsesfunktion/Højhastigheds-
serieoptagelsesfunktion)
j
Serie-
optagelse
Hver gang du tager et billede, gemmes det i hukommelsen, før 
det næste billede tages. Jo højere billedkvalitet, jo længere er 
intervallet mellem billederne.
Du kan fortsætte med at tage billeder, indtil 
SD-hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse er fuld.
q
Højhast. 
serieopt
Antallet af optagne pixels er fastsat til f (2592×1944), og 
billederne tages efter hinanden.
Det antal billeder, der kan tages efter hinanden, og antallet af billeder pr. 
sekund varierer afhængigt af optageforholdene.
• Flashen affyres ikke i funktionerne j og q.
• j og q kan ikke vælges i funktionen 9 (Grøn), S (Fyrværkeri), N 
(Rammekomponering), o (Miniaturefilter) eller p (HDR-filter), 
eller når der optages en film.
• Digital zoom og Intelligent zoom er ikke tilgængelige i funktionen q.
OK
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
Annul.
Annul.
Annul.
Motorfunktion
Motorfunktion
Serieoptagelse
Serieoptagelse
Motorfunktion
Serieoptagelse
OK
OK
OK