Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
88
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Du kan bruge fjernbetjeningen (ekstraudstyr) (s.210) til at tage billeder, 
når du ikke står med kameraet.
Stabiliser kameraet med et stativ eller anden støtte, når der tages 
billeder ved brug af fjernbetjeningen.
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (2) i A-funktionen.
Skærmbilledet [Motorfunktion] vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (45) til at vælge i
og tryk på 4-vejs-navigationsknappen (
3).
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen (45) til at vælge i 
eller 
h, og tryk på 4-knappen.
Selvudløserlampen begynder at blinke langsomt, og kameraet er klar 
til at tage et billede ved brug af fjernbetjeningen. 
Når kameraet genkender en persons ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
4
Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsmodtageren, 
og tryk på udløserknappen på fjernbetjeningen.
Fokusrammen skifter til grøn, når motivet er i fokus, og kameraet tager 
et billede.
• Fokus, eksponering og hvidbalance låses, når det første billede tages.
• Når [Ansigtsgenkend.] er indstillet til [Tændt] (s.69), virker funktionen 
kun for det første billede.
• Funktionen Blink detektor fungerer kun for det sidste billede.
• I funktionen 
b (Autobilledfunktion) tages der billeder efter hinanden i 
den optagefunktion, der blev valgt til det første billede.
Optagelse af billeder ved brug af 
fjernbetjeningen (ekstraudstyr)
i
Fjernbetjening
Selvudløserlampen blinker hurtigt, og billedet tages ca. tre 
sekunder efter, at der trykkes på udløserknappen på 
fjernbetjeningen.
h
0 sek. fjernbetj.
Billedet tages umiddelbart efter, at der trykkes på 
udløserknappen på fjernbetjeningen.