Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
89
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
• Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 4 m fra kameraets forside.
• Kameraet tager et billede, selvom motivet ikke er i fokus.
• Hvis du vil standse nedtællingen, mens selvudløseren er aktiveret, 
skal du trykke udløserknappen på kameraet halvt ned, og hvis du vil 
genstarte nedtællingen, skal du trykke på udløserknappen på 
fjernbetjeningen igen.
• Du kan ikke tage et billede ved brug af fjernbetjeningen i funktionen 9 
(Grøn).
• Selvudløserlampen blinker ikke i funktionen Y (Kæledyr).
• Når du bruger den VANDTÆTTE FJERNBETJENING O-RC1, kan du 
optage en film ved at trykke på {-knappen på fjernbetjeningen eller 
C
-knappen på kameraet.
• Du kan også zoome ind og ud med zoomknappen på fjernbetjeningen.