Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
90
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Indstilling af optagefunktioner
Valg af flash-funktion
,
Auto
Flashen affyres automatisk afhængig af 
lysbetingelserne. Hvis funktionen Ansigtsgenkendelse er 
aktiveret, indstilles flash-funktionen automatisk til d.
a
Flash slukket
Flashen affyres ikke uanset lysforholdene. Brug denne 
funktion til at tage billeder på steder, hvor det ikke er 
tilladt at fotografere med flash.
b
Flash tændt
Flashen affyres uanset lysstyrken.
c
Auto + røde øjne-red
Denne funktion begrænser fænomenet røde øjne, der 
opstår, når lyset fra flashen reflekteres i motivets øjne. 
Flashen affyres automatisk. Der affyres en pre-flash før 
den primære flash.
d
Flash+røde øjne-red
Denne funktion begrænser fænomenet røde øjne, der 
opstår, når lyset fra flashen reflekteres i motivets øjne. 
Flashen affyres uafhængigt af lysforholdene. Der affyres 
en pre-flash før den primære flash.
• Flash-funktionen er fastsat til a i følgende situationer:
- Når S (Fyrværkeri) er valgt som optagefunktion
- Når der optages en film
- Når j (Serieoptagelse) eller q (Højhast. serieopt.) er valgt som 
motorfunktion
- Når s (Uendelig) er valgt som fokusfunktion
• I 9 (Grøn)-funktion kan du kun vælge , og a.
• Du kan ikke vælge , og c i A-funktionen (Natoptagelse) .
Hvis du bruger flash, når du optager billeder på nært hold, kan det 
medføre en uensartet lysfordeling.