Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
91
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
1
Tryk på 4-vejs-
navigationsknappen (
4) i 
A
-funktionen.
Skærmbilledet [Flash-funktion] vises.
Flash-funktionen ændres, hver gang du 
trykker på knappen. Du kan også ændre 
indstillingen ved at anvende 
4-vejs-navigationsknappen (23).
2
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes, og kameraet vender tilbage til optagestatus.
Om fænomenet med røde øjne
Når du tager billeder med flash, kan motivets øjne se røde ud på billedet. Dette 
fænomen opstår, når lyset fra flashen afspejles i motivets øjne. Det kan 
reduceres ved at belyse området omkring motivet eller ved at gå tættere på 
motivet og zoome ud til en større synsvinkel. Indstilling af flash-funktionen til c 
eller d er også en effektiv metode til at undgå røde øjne.
Hvis motivets øjne alligevel ser røde ud, kan de redigeres med funktionen til 
reduktion af røde øjne (s.146).
Valg af Fokusfunktion
=
Normal
Denne funktion bruges, når afstanden til motivet er mindst 40 cm. 
Kameraet fokuserer på motivet i autofokusområdet, når 
udløserknappen trykkes halvt ned.
Når motivet er tæt på kameraet, aktiveres 
automakrofunktionen, og q vises på skærmen.
q
Makro
Denne funktion anvendes, når afstanden til motivet er ca. 
10-50 cm. Kameraet fokuserer på motivet i autofokusområdet, 
når udløserknappen trykkes halvt ned.
r
Supermakro
Denne funktion anvendes, når afstanden til motivet er ca. 5-30 cm. 
Kameraet fokuserer på motivet i autofokusområdet, når 
udløserknappen trykkes halvt ned.
3
Pan-fokus
Denne funktion anvendes, når du beder nogen om at tage billeder 
for dig, eller når du tager billeder af landskabet gennem en bil- eller 
togrude. Hele billedet holdes i skarp fokus.
s
Uendelig
Denne funktion anvendes til optagelse af fjerntliggende 
motiver. Flashen er indstillet til a (Flash slukket).
\
Manuel 
fokusering
Denne funktion anvendes til at justere fokus manuelt.
Auto
Auto
Flash-funktion
Flash-funktion
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
Auto
Flash-funktion
OK
Annul.