Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
92
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
1
Tryk på 
5-vejs-navigationsknappen (
4) i 
A
-funktionen.
Skærmbilledet [Fokusfunktion] vises.
Fokusfunktionen ændres, hver gang du 
trykker på knappen. Du kan også ændre 
indstillingen ved at anvende 4-vejs-
navigationsknappen (23).
2
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes, og kameraet vender tilbage til optagestatus.
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5) i A-funktionen.
Skærmbilledet [Fokusfunktion] vises.
2
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5) for at vælge 
\
.
3
Tryk på 4-knappen.
Billedets centrale del forstørres, så den 
fylder hele skærmen.
• I funktionen 9 (Grøn) kan du kun vælge =, q eller 3.
• Fokusfunktionen er fastsat til s i S-funktionen (Fyrværkeri).
• Når der er valgt optagelse med q, og motivet er længere end 50 cm 
væk, fokuserer kameraet automatisk til 
 (Uendelig). Ved at trykke 
udløserknappen helt ned kan du også tage et billede, selvom fokus 
ikke er indstillet.
Lagring af indstilling af fokusfunktion 1s.115
Sådan indstilles fokus manuelt (Manuel fokus)
Fokusfunktion
Fokusfunktion
Fokusfunktion
Normal
Normal
Normal
OK
OK
OK
OK
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
Annul.
Annul.
Annul.
Fokusfunktion
Fokusfunktion
Fokusfunktion
Manuel fokusering
Manuel fokusering
Manuel fokusering
OK
OK
OK
OK
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
Annul.
Annul.
Annul.