Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
93
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at justere fokus.
Indikatoren \ vises på skærmen og 
angiver den omtrentlige afstand til motivet. 
Brug indikatoren som hjælp, mens du 
justerer fokus.
2
til fokusering på afstand
3
til fokusering på nært hold
5
Tryk på 4-knappen.
Fokus er indstillet, og kameraet vender tilbage til optagestatus.
Når fokus er indstillet, kan du trykke på 4-vejs-navigationsknappen 
(5) igen for at få vist \-indikatoren og justere fokus igen.
Du kan ændre autofokusområdet (Fokusområde).
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Fokusområde].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
Optagefunktion og motorfunktion kan ikke ændres, mens 
\
-indikatoren vises.
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5), mens \-indikatoren vises for 
at skifte fra \ til en anden fokusfunktion.
Sådan indstilles fokusområde
J Mange
Normalt autofokusområde
K
Spot
Autofokusområdet bliver mindre.
W
Automatisk 
autofokussporing
Holder bevægelige motiver i fokus.
m
m
1.0
1.0
OK
OK
OK
MENU
\
-indikator