Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
94
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at ændre indstilling af 
fokusområde.
5
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes.
6
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Du kan vælge mellem seks indstillinger for optagede  pixels for 
stillbilleder.
Jo større antal optagepixel, du vælger, jo tydeligere bliver detaljerne i 
billedet. Kvaliteten af udskriften afhænger også af billedkvaliteten, 
eksponeringsstyringen, printerens opløsning og andre faktorer, så du 
behøver kun vælge det nødvendige antal optagede pixels. Jo flere pixel, 
du vælger, jo større bliver billedet og filstørrelsen. 
Se i følgende tabel for at se de egnede indstillinger alt efter forventet 
anvendelse.
• I funktionerne 9 (grøn) og 
b (Autobillede) er fokusområdet fastsat 
til J.
• Hvis du ændrer indstilling [Fokusområde] ofte, kan du spare tid ved at 
tildele den til den grønne knap (s.109).
Valg af antal optagepixel
Optaget pixels
Forventet anvendelse
g
4288×3216
Anvendes til udskrivning af billeder i høj kvalitet eller 
billeder i A4-størrelse eller større eller til redigering af 
billeder på en computer.
l
3216×3216 
i
4224×2376 
6
3072×2304
Til fremstilling af udskrifter i postkortstørrelse.
h
1920×1080
m
640× 480
Til visning på websteder eller vedhæftning til e-mails.
Optagefunktion 1 / 3
MENU
Annul.
OK
OK
EV-korrektion
Optaget pixels
Hvidbalance
Autolysmåling
Lysfølsomhed
Fokusområde
AWB
0.0
Sk
ar
p
er
e