Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
95
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Standardindstillingen er g.
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Optaget pixels].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at ændre antallet af 
optagepixel.
5
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes.
6
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Hvis du vælger i eller h, er 
aspektforholdet for billedet 16:9, og 
skærmen for optagelse og visning er som 
vist til højre.
• Antal optagepixel i funktionen 9 (Grøn) er fastsat til g.
• Antal optagepixel i funktionen N (Rammekomponering) er fastsat til 
h.
• Antal optagepixel i funktionen o (Miniaturefilter), 
c (Digital SR) 
eller q (Højhast. serieopt.) er fastsat til f.
• Hvis du ofte ændrer indstilling for [Optaget pixels], kan du spare tid ved 
at tildele den til den grønne knap (s.109).
14:25
38
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
14:25
Lagringskapacitet
MENU
Annul.
OK
OK
12
7
M
EV-korrektion
Optaget pixels
Hvidbalance
Autolysmåling
Lysfølsomhed
Fokusområde