Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
97
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Udvider det dynamiske område, så der er mulighed for bedre gradation, 
og mindsker risikoen for over- og undereksponerede områder. 
Highlightkorrektion bruges til justering af overeksponerede områder, og 
skyggekorrektion bruges til justering af undereksponerede områder.
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[D-omr. Indstil.].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Skærmbilledet [D-omr. Indstil.] vises.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Highlightkorr.] 
eller [Skyggekorrektion].
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen (45) til at vælge O 
(Til) eller 
P (Fra).
6
Tryk to gange på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Ikonet D-omr.indst. vises på skærmen.
Korrektion af lysstyrke (D-omr. Indstil.)
P
Når [Highlightkorr.] er indstillet til O
Q
Når [Skyggekorrektion] er indstillet til O
O
Når både [Highlightkorr.] og 
[Skyggekorrektion] er indstillet til O
• Når [Highlightkorr.] er indstillet til O, er den minimale lysfølsomhed 
ISO 125.
• Hvis du ofte ændrer indstilling for [Highlightkorr.] eller 
[Skyggekorrektion], kan du spare tid ved at tildele den til den grønne 
knap (s.109).
D-omr. Indstil.
MENU
Highlightkorr.
Skyggekorrektion
14:25
14:25
14:25
38
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011