Pentax km Operating Guide (et)

Download
9
Kaamera seadistused
211
Kuidas kasutada seadistusmenüüd..................................................... 212
Seadistusmenüü üksused.............................................................................. 212
SD mälukaardi formaatimine ................................................................ 214
Helisignaali, kuupäeva/kellaaja ja töökeele seadistmaine ................. 215
Helisignaalide väljalülitamine ......................................................................... 215
Kellaaja, kuupäeva ja esitlusviisi muutmine................................................... 216
Maailma aja seadistamine ............................................................................. 216
Töökeele seadistamine .................................................................................. 219
Monitori ja menüü kuva seadistamine ................................................. 220
Teksti suuruse muutmine............................................................................... 220
Juhiste kuvamise viivitus................................................................................ 220
Oleku kuva seadistamine............................................................................... 221
Monitori heleduse reguleerimine.................................................................... 221
Monitori värvide seadistamine ....................................................................... 222
Kiire ülevaate kestuse ja digitaalse eelvaate seadistamine ........................... 222
Pildikataloogidele nimede omistamine................................................ 224
Katalooginime valimine .................................................................................. 224
Failinumbrite seadistus .................................................................................. 224
Videosignaali süsteemi muutmine ja energiaseadistused ................ 225
Videosignaali süsteemi muutmine ................................................................. 225
Automaatne väljalülitus .................................................................................. 225
Elemendi tüübi valimine ................................................................................. 226
Pealüliti tule seadistamine ............................................................................. 227
Vigaste pikslite kaardistamine.............................................................. 228
Kaamera pildistusseadistuste salvestamine mällu ............................ 229
Algseadete taastamine (Reset)
231
Rec. Mode/Playback/Set-up Menüüde algväärtuste taastamine ....... 232
Custom menüü algseadistused............................................................ 233
e_kb464_84percent.book  Page 9  Monday, October 6, 2008  11:03 AM