Pentax km Operating Guide (et)

Download
99
Pildistusfunktsioonid
4
Säriaeg ja avaarv kuvatakse pildiotsijas 
ja olekuvaates.
Olekuvaates kuvatakse valikuketta indikaator 
säriaja või avaarvu kõrvale sõltuvalt sellest, 
kumba muudetakse.
Olekuvaates on säriajal või avaarvul alajoon 
sõltuvalt sellest, kumba muudetakse.
Säriaja või avaarvu seadistamisel kuvatakse 
pildiotsijasse erinevus korrektsest säritusest 
(EV väärtus). Korrektne säritus on võimalik 
kui näiduks on [0.0].
• Kui tundlikkuse seadistus on [AUTO] ning särirežiim on a (Manual), kasutab kaamera 
Dynamic Range [On] (sees) puhul ISO 200 ja [Off] (väljas) puhul ISO 100 tundlikkust.
• Seadistage säriaeg ja avaarv sammuga 1/2 või 1/3 EV. Sammu määramine toimub 
[1. EV Steps] alt [A Custom Setting 1] menüüs. (lk.105)
• Kui kasutate avarõngaga objektiivi, 
hoidke all lukustusnuppu ning seadke 
avarõngas s asendisse.
M
E
9 0
1/
4 . 0
F
123
+ 1 . 5
OK
200
AF.A
JPEG
AWB
ISO
10
M
OFF
OFF
Erinevus korrektsest säritusest
Särihoiatus
Säriaja või avaarvu reguleerimisel 
hakkab näit vilkuma kui erinevus 
korrektsest säritusest ületab ±3.0.
e_kb464_84percent.book  Page 99  Monday, October 6, 2008  11:03 AM