Pentax km Operating Guide (et)

Download
100
Pildistusfunktsioonid
4
Seda režiimi saab kasutada pikkade särituste puhul, mis on vajalik näiteks öövõtete 
ja ilutulestiku pildistamisel.
Katik jääb avatuks seniks, kuni päästikut all hoida.
1
Valige režiimikettal a.
2
Määrake valikuketta 
abil säriajaks 
h.
h kuvatakse pikima 
säriaja (30 sek) järele.
Aegvõtted - Bulb
Särikompensatsiooni, sarivõtet ja särikahvlit Bulb võtte korral kasutada ei saa.
Säriluku kasutamine
Kui [9.
= Button function] seadistus [A Custom Setting 2] menüüs 
on [AE Lock], saab 
= nupu abil särituse lukustada. (lk.105)
Näide: Säriaeg on 1/125 sek ning ava on F5.6. Vajutage 
= nuppu ning valige 
valikukettaga säriajaks 1/30 sek. Kaamera valib avaks automaatselt F11.
h
M
E
11
F
123
0 . 0
OK
1600
AF.A
JPEG
AWB
ISO
10
M
OFF
OFF
e_kb464_84percent.book  Page 100  Monday, October 6, 2008  11:03 AM