Pentax km Operating Guide (et)

Download
101
Pildistusfunktsioonid
4
Valige särituse määramise meetod. Valida saab kolme meetodi hulgast. 
Vaikimisi seadistus on L (Multi-segment).
1
Vajutage olekuvaates 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub juhtpaneel.
Kui olekuvaadet pole ekraanil, vajutage M nuppu.
• Avaarvu määramiseks hoidke all mc nuppu ning määrake avaarv valikuketta abil. 
(lk.104)
• Avaarv on seatav sammuga 1/2 EV või 1/3 EV astet. Seadistuse samm valige 
[1. EV Steps] alt [A Custom Setting 1] menüüs. (lk.105)
• Bulb võtte korral pildistabilisaator ei toimi.
• Teravate piltide saamiseks Bulb võttel kasutage toekat statiivi.
• Bulb võtterežiimi saab kasutada distantspäästikurežiimis (lk.128). Katik on avatud 
täpselt niikaua, kui päästikukaabli päästikunuppu all hoida.
• Müravähendus on protsess, mis vähendab pikkade säriaegadega kaasnevat pildi 
müra (teralisust, ebaühtlust). Seadistamine toimub [11. Slow Shutter Speed NR] 
alt [A Custom Setting 2] menüüs. (lk.89)
• Kui tundlikkuse seadistus on [AUTO] ning säriaeg on h, kasutab kaamera Dynamic 
Range [On] (sees) puhul ISO 200 ja [Off] (väljas) puhul ISO 100 tundlikkust.
• Bulb särirežiimis on tundlikkuse ülempiir ISO 1600.
Särimõõterežiim
L
Multi-segment
Kaader on jaotatud 16 osaks. Kaamera mõõdab iga osa eraldi 
ning määrab selle alusel korrektsed säriparameetrid.
M
Center-weighted
Kaamera mõõdab kogu kaadrit kuid säriparameetrite 
määramisel võetakse rohkem arvesse kaadri keskosa.
N
Spot Metering
Kaamera võtab säriparameetrite määramisel arvesse ainult 
kaadri keskosa.
e_kb464_84percent.book  Page 101  Monday, October 6, 2008  11:03 AM