Pentax km Operating Guide (et)

Download
102
Pildistusfunktsioonid
4
2
Valige (2345) noolenuppude 
abil [AE Metering] ning vajutage 
nuppu.
Ekraanile ilmub [AE Metering] menüü.
3
Valige (45) noolenuppude 
abil särimõõterežiim.
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
Multi-segment mõõtmisel on pildiotsijas 
nähtav kaader jaotatud 16 erinevaks tsooniks 
(vt. joonist). See režiim määrab automaatselt 
kindlaks kõikide tsoonide heleduse 
ka tagantvalgustatud objekti puhul ning 
valib automaatselt korrektse särituse.
Multi-Segment mõõtmine
Multi-segment mõõtmine toimib ainult DA, DA L, D FA, FA J, FA, F või A objektiividega 
või kui objektiivi avarõngas on s asendis.
AE Metering
AE Metering
Multi-segment
Multi-segment
AF.A
JPEG
AWB
ISO
AUTO
10
M
OFF
OFF
400
AE Metering
AE Metering
Multi-segment
Multi-segment
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 102  Monday, October 6, 2008  11:03 AM