Pentax km Operating Guide (et)

Download
103
Pildistusfunktsioonid
4
Kaamera võtab särituse määramisel rohkem 
arvesse kaadri keskosa. Seda režiimi kasutage 
olukorras, kus soovite säritust kaamera asemel 
ise kompenseerida. Joonis näitab, et kõige 
suurem osatähtsus särituse määramisel 
on kaadri keskosal. See režiim ei kompenseeri 
automaatselt tagantvalgustatud stseenide korral.
Punktmõõtmise korral toimub särituse 
määramine ainult kaadri keskosa alusel 
(vt. joonis). Kui pildistatav on väga väike 
ja korrektset säritust on raske saavutada, 
saab seda kasutada kombinatsioonis 
särilukuga (AE lukk) (lk.105).
Keskmestav mõõtmine
Punktmõõtmine
AF punkti ja särimõõtmise sidumine multi-segment 
mõõterežiimis
[A Custom Setting 1] menüüs (lk.78) saab [5. Link AF Point and AE] 
abil ühendada fookusala AF punkti särimõõtmisega. Vaikimisi seadistus 
on [Off] (väljas).
1
Off (väljas)
Säritus seatakse AF punktist eraldi.
2
On (sees)
Särituse määramisel võetakse arvesse AF punkti asukohta.
Särimõõtmise kestvus
Särimõõtja tööajaks saab [3. Meter Operating Time] alt [A Custom Setting 1] 
menüüs (lk.78) valida 3 sec, 10 sec või 30 sec. Vaikimisi seadistus on [10 sec].
e_kb464_84percent.book  Page 103  Monday, October 6, 2008  11:03 AM