Pentax km Operating Guide (et)

Download
104
Pildistusfunktsioonid
4
Võimaldab jäädvustada sihilikult ala- või ülesäris kaadreid.
Valige [1. EV Steps] seadistuseks [A Custom Setting 1] menüüs 1/2 EV või 1/3 EV.
Särikompensatsioon on seadistatav vahemikus 
2 kuni +2 (EV astet).
1
Kompensatsiooni seadistamiseks 
hoidke all 
mc nuppu ning määrake 
sobiv väärtus valikukettaga.
Särikompensatsiooni kasutamisel kuvatakse 
nii pildiotsijas kui ka olekuvaates m.
Särikompensatsioon
• Särikompensatsiooni ei saa kasutada a (Manual) režiimis.
• Särikompensatsiooni ei saa tühistada kaamera väljalülitamise või mõne teise 
pildistusrežiimi valimisega.
mc nupp
E
9 0
1/
4 . 0
F
123
+ 1 . 5
OK
400
AF.A
JPEG
AWB
ISO
10
M
OFF
OFF
Av
Särikompensatsiooni väärtus
e_kb464_84percent.book  Page 104  Monday, October 6, 2008  11:03 AM